COM TREBALLEM

Les premisses bàsiques són

 1. La persona és la protagonista en el seu procés d’inserció, i es requereix el seu compromís en tot moment. En el seu itinerari té un paper de subjecte, més que d’usuari.
 2.  Dissenyem i treballem processos d’acompanyament dels participants en el nostre projecte: Avaluació de la situació personal de la persona amb contracte d’inserció; Estudi de la seva contractació en funció del lloc i del seu perfil professional; El treball d’acompanyament individualitzat: detecció de mancances, adquisició d’habilitats practiques, avaluació.
 3. Formem els treballadors en competències personals i professionals adaptades a les demandes laborals del territori.
 4.  Oferim eines a les persones per poder accedir al mercat laboral ordinari, per mitjà de convenis de col·laboració amb les empreses del territori.
 5.  Realitzem acompanyament als treballadors després de la inserció al mercat ordinari a través d’un seguiment.

Què oferirem a la persona contractada?

 • Contracte de treball unit a un itinerari d’inserció
 • Acompanyament en el seu procés (adaptació, itinerari acompanyament…) adaptat a la persona
 • Formació laboral
 • Formació no laboral (informàtica, habilitats socials, català…)
 • Intermediació laboral amb l’empresa ordinària

Detallem a continuació els Mitjans Generals que contemplarem en l’empresa d’Inserció per dur a terme l’adquisició de competències dels usuaris:

 • Cohesió del grup per afavorir un bon clima de treball.
 • Atenció individualitzada que es concretarà en un projecte individual d’inserció adient a cada una de les persones ateses i el seguiment per part de l’equip de professionals de CARTAES.
 • Atenció compensatòria  i seguiment del procés formatiu.
 • Establiment de nous programes per anar cobrint les necessitats detectades.
 • Seguiment personal per part dels professionals del projecte.
 • El treball com a mitjà per a desenvolupar l’autoestima.
 • El grup com a espai de relació, de compartir experiències. (Està previst un descans de 20 minuts diaris en el qual no s’obviarà el treball pedagògic de relació.
 • Coordinació amb EBAP de la comarca de l’Urgell, Càritas Parroquial, Associació Alba d’atenció al disminuït, el SOC…
 • Prospecció laboral a empreses ordinàries del territori.
 • Els voluntaris de l’entitat vinculada a CARTAES, Càritas Parroquial de Tàrrega, com a punts de referència pels treballadors per la seva dedicació i vida social que desenvolupen.