Reaprofitar la roba contribueix a reduir les emissions de CO2

https://www.novatarrega.cat/editorial/213553/reaprofitar-la-roba-contribueix-a-reduir-les-emissions-de-co2#google_vignette