UN NOU IMPULS PER PROMOURE L’ECONOMIA SOCIAL

A  Cartaes ens ha arribat una nova eina de treball que esperàvem des de ja fa temps. El passat dimarts 5 de març ens arribava una nova premsa pel cartró, fruit d’un conveni signat amb SAICA NATUR. Amb aquesta nova premsa podrem  augmentar el volum de cartró a gestionar i optimitzar al màxim les fraccions de cartró per treure’n el màxim rendiment.

Des de l’any 2013, que estem a les noves instal·lacions de Cartaes, hem passat de gestionar 277,13 tones de cartró a gestionar-ne 1.175,02 aquest darrer any 2018, això suposa un increment del 323,99%.

També destacar que fins a la data, i gràcies a la gestió del cartró, hem donat treball a més de 15 persones en risc d’exclusió social, i la nostra voluntat és fer créixer aquest xifra.

En aquest punt és convenient destacar el retorn econòmic de CARTAES a les administracions públiques en concepte de SS, IRPF, IVA, impostos sobre societats i altres tributs.

Tenim ajuts de l’Administració, certament; però durant el  2018 només han estat un 18,5% del total d’ingressos de CARTAES, i la font principal d’ingressos ha estat de la gestió que fem dels residus que manipulem i de la venda de productes de segona mà a les nostres botigues.  Per una altra part, l’estalvi públic per persona d’inserció és considerable: menor cost social en serveis i rendes passives de les persones contractades.

La conclusió és evident: les empreses d’inserció, com CARTAES, produïm una important rendibilitat econòmica, social i mediambiental.

Des del punt de vista econòmic, volem generar beneficis per reinvertir en més ocupació;

des del punt de vista social,  lluitem contra l’exclusió social i laboral, creant llocs de treball per a persones amb dificultat per inserir-se al món laboral;

i des del punt de vist mediambiental potenciem la reutilització de molts dels objectes que ens arriben o els classifiquem de manera adequada per que siguin reciclats correctament, i així aconseguim un menor impacte ambiental.

Us deixem dos links interessants on podreu calcular l’estalvi d’emissions de CO2 alliberats a l’atmosfera amb la compra de productes de segona mà (http://reutilizayevitaco2.aeress.org/cat/), així com la calculadora social que  calcula la quantitat de treball que ajudes a generar amb la reutilització, comprant productes de segona mà a les nostres botigues. (https://calculadorasocial.aeress.org/cat/ ). Calcula la relació directa entre la reutilització i creació d’ocupació i la seva contribució a la cohesió social.

Amb aquestes dues calculadores  volem donar força al nostre missatge de reutilització amb un fi social. Promocionant la reutilització com una mesura per prevenir la generació de residus i una font de treball i benefici social per als col·lectius més desfavorits.

[huge_it_gallery id=”7″]