Les empreses d’inserció lleidatanes estalvien més d’un milió d’euros a les administracions públiques

Les empreses d’inserció de Lleida van generar el 2021 un estalvi econòmic d’1.173.679 € a l’administració pública de les comarques de Lleida, segons un estudi realitzat per FEICAT, la Federació d’Empreses d’Inserció de Catalunya. Aquesta xifra suposa el 125,72% de les subvencions públiques rebudes.

Durant l’any 2021, les empreses d’inserció lleidatanes van oferir fins a 165 llocs de treball, dels quals el 60% van estar destinats a usuaris d’inserció. És a dir, van crear 99 llocs de treball per a persones en situació o risc d’exclusió derivades dels Serveis Socials Públics. Un cop contractats, aquests treballadors han començat un itinerari d’inserció personalitzat que els permet romandre fins a tres anys en l’empresa i després del qual ja es poden incorporar al mercat laboral ordinari. L’any passat, aquests itineraris van tenir una durada mitjana de 16 mesos a les empreses d’inserció de Lleida. De les 41 persones en itinerari d’inserció que van finalitzar el seu itinerari, 27 van aconseguir trobar feina a l’empresa ordinària.

Les empreses d’inserció lleidatanes han demostrat, un any més, ser sostenibles en termes econòmics. L’any 2021, els ingressos generats per aquestes entitats van ascendir a 4.174.912 €, dels quals el 54% procediren de la venda de productes i serveis a particulars i empreses privades.

Amb la inserció laboral de persones amb risc d’exclusió social, s’estalvien diners a la societat i es generen ingressos per a les arques públiques. Les persones en exclusió social o en risc d’estar-ho, que obtenen la inserció laboral, deixen d’utilitzar recursos assistencials públics, paguen taxes i impostos i, a més, cotitzen a la Seguretat Social. Per tant, les administracions públiques reben un retorn econòmic per la contractació d’aquests col·lectius i estalvien una important despesa social.

La Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic obliga a totes les administracions a aprovar un acord per reservar un percentatge dels seus contractes anuals a les empreses d’inserció. Des de FEICAT asseguren que aquests contractes públics reservats, a més d’obligatoris, són essencials per a garantir l’accés a l’ocupació de les persones més vulnerables. “Oferint un contracte reservat a una empresa d’inserció s’estan creant llocs de treball en l’àmbit local per aquells col·lectius amb dificultats per accedir al mercat laboral”, remarca Alba Coma, membre de la Junta Directiva de FEICAT i gerent de l’empresa d’inserció Cartaes.

Tot i això, la FEICAT ha detectat que aquesta contractació pública no està sent efectiva. En el 2021, sols el 14% dels ingressos de les empreses d’inserció de les comarques de Lleida va procedir de la venda de productes i serveis a l’administració pública. El principal impediment, afirmen, és el desconeixement que encara té l’administració respecte a la Llei de Contractes i la seva aplicació. “Animem als ajuntaments de la província de Lleida a agafar com a referència bones pràctiques d’altres poblacions per poder-ho aplicar a les seves. Hi sortirem tots guanyant”, conclou Coma.